.
Η Πληροφορική
στις επιχειρήσεις
με Ανοιχτό Λογισμικό

Σχεδιασμός

Design

Υλοποίηση

Implementation

Υποστήριξη

Support

Ξέρετε ότι ...

με το Linux μπορείτε να εγκαταστήσετε προγράμματα (χωρίς κόστος) από μια λίστα με περίπου 25000 προγράμματα, δωρεάν, με μια κίνηση και χωρίς απαραίτητα να χρησιμοποιήσετε κάποιο CD;

Η iopen κατασκευάζει ιστοσελίδες και τις φιλοξενεί σε δικούς της server, χρησιμοποιώντας μόνο ανοιχτό λογισμικό (Apache, php, mysql, debian, ispconfig κ.α.)

Με την δικτυακή επιτήρηση χώρου (IP Surveillance) μπορείτε να βλέπετε τις κάμερες από το Internet, το κινητό, ασύρματα, ενσύρματα και γενικότερα όπου υπάρχει δίκτυο

Υλοποιήστε το δίκτυο σας με ανοιχτό λογισμικό και κερδίστε σε αξία, ασφάλεια, αξιοπιστία και ποιότητα

Η iopen χρησιμοποιεί το λειτουργικό σύστημα GNU/Linux για την κατασκευή διακομιστών, που μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες μιας σύγχρονης επιχείρησης με αξιοπιστία και ασφάλεια .

Χρησιμοποιήστε δικτυακή τηλεφωνία με GNU/Linux PBX και συνδεθείτε με οποιαδήποτε τεχνολογία τηλεφωνίας υπάρχει (voip, ISDN, PSTN κτλ)

Εκπαίδευση Προσωπικού

Από τη στιγμή που τα εργαλεία πληροφορικής εισάγονται στη λειτουργία της επιχείρησης, με στόχο να αποτελέσουν κομμάτι της καθημερινής εργασίας, οι υπάλληλοι πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι ώστε να τα χρησιμοποιούν αποτελεσματικά, με στόχο να διευκολύνουν τη δουλειά τους.

Σε αρκετές επιχειρήσεις συχνά δε δίνεται η απαιτούμενη προσοχή στη σωστή εκμάθηση των νέων συστημάτων από τους εργαζομένους. Το αποτέλεσμα είναι οι τελευταίοι να μην μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν ικανοποιητικά, να μη γνωρίζουν όλες τις δυνατότητες που αυτά τα εργαλεία παρέχουν, με συνέπεια η απόδοσή τους να μην είναι αρκετή και η επιχείρηση να έχει πρόβλημα στην απόσβεση της επένδυσής της.

Η iopen μπορεί να εκπαιδεύσει τους υπαλλήλους σας:

  • στην εισαγωγή στις βασικές έννοιες
  • στις γενικές δεξιότητες στην πληροφορική
  • στις δεξιότητες στην επικοινωνία
  • σε εξειδικευμένες δεξιότητες ανάλογα με τις εργασίες της επιχείρησης σας

Free Software News

http://iopen.gr
Informatics for Business with Open Source Software

Υπηρεσίες
Ανοικτού Λογισμικού
Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα

mail.png

Πύργου 20, Τρίκαλα
τηλ 2431100782

Κατασκευή http://iopen.gr
Προτιμήστε Firefox