.
Η Πληροφορική
στις επιχειρήσεις
με Ανοιχτό Λογισμικό

Σχεδιασμός

Design

Υλοποίηση

Implementation

Υποστήριξη

Support

Ξέρετε ότι ...

με τα δικτυακά τηλεφωνικά κέντρα μπορείτε να κάνετε μία ή περισσότερες πολυμερείς συνδιάσκεψεις (δωμάτια συνδιασκέψεων);

Υλοποιήστε το δίκτυο σας με ανοιχτό λογισμικό και κερδίστε σε αξία, ασφάλεια, αξιοπιστία και ποιότητα

Χρησιμοποιήστε δικτυακή τηλεφωνία με GNU/Linux PBX και συνδεθείτε με οποιαδήποτε τεχνολογία τηλεφωνίας υπάρχει (voip, ISDN, PSTN κτλ)

Με την δικτυακή επιτήρηση χώρου (IP Surveillance) μπορείτε να βλέπετε τις κάμερες από το Internet, το κινητό, ασύρματα, ενσύρματα και γενικότερα όπου υπάρχει δίκτυο

Η iopen κατασκευάζει ιστοσελίδες και τις φιλοξενεί σε δικούς της server, χρησιμοποιώντας μόνο ανοιχτό λογισμικό (Apache, php, mysql, debian, ispconfig κ.α.)

Η iopen χρησιμοποιεί το λειτουργικό σύστημα GNU/Linux για την κατασκευή διακομιστών, που μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες μιας σύγχρονης επιχείρησης με αξιοπιστία και ασφάλεια .

Υποστήριξη

Η iopen προσφέρει ολοκληρωμένη υποστήριξη στα συστήματα που έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει η ίδια. Στα υπόλοιπα συστήματα, μπορούμε να συζητήσουμε για τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν (αν είναι απαραίτητο), ώστε να μπορέσουμε να σας υποστηρίξουμε κατά το μέγιστο δυνατόν.

Η εταιρία μας παρέχει υπηρεσίες ασφαλείας, τόσο σε επίπεδο iopen supportδικτύου (firewall) όσο και σε επίπεδο αρχείων (Back up). Μπορούμε, με κατάλληλες διαδικασίες να εγγυηθούμε πλήρη αποκατάσταση των δεδομένων από καταστροφή χρησιμοποιώντας διακομιστή αντιγράφων ασφαλείας και ανάκτησης δεδομένων

Η υποστήριξη που θα έχετε, είναι αυτοματοποιημένη και συνεπής ταυτόχρονα, τοπικά και απομακρυσμένα  με άμεσο αποτέλεσμα την γρήγορη απάντηση και την βοήθειά μας οποτεδήποτε, οπουδήποτε από οπουδήποτε.

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε, όποτε το χρειαστείτε αλλά μπορούμε να έχουμε και μόνιμη σχέση με την επιχείρησή σας με τα συμβόλαια υποστήριξης.

Για βέλτιστη τεχνική υποστήριξη και διαχείριση, μπορούμε να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε την πληροφορική υποδομή σας.

Free Software News

http://iopen.gr
Informatics for Business with Open Source Software

Υπηρεσίες
Ανοικτού Λογισμικού
Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα

mail.png

Πύργου 20, Τρίκαλα
τηλ 2431100782

Κατασκευή http://iopen.gr
Προτιμήστε Firefox