.
Η Πληροφορική
στις επιχειρήσεις
με Ανοιχτό Λογισμικό

Σχεδιασμός

Design

Υλοποίηση

Implementation

Υποστήριξη

Support

Ξέρετε ότι ...

βάζοντας Linux στην επιχείρησή σας, θα πληρώσετε μόνο για το υλικό που θα αγοράσετε και για κανένα πρόγραμμα;

Χρησιμοποιήστε δικτυακή τηλεφωνία με GNU/Linux PBX και συνδεθείτε με οποιαδήποτε τεχνολογία τηλεφωνίας υπάρχει (voip, ISDN, PSTN κτλ)

Υλοποιήστε το δίκτυο σας με ανοιχτό λογισμικό και κερδίστε σε αξία, ασφάλεια, αξιοπιστία και ποιότητα

Με την δικτυακή επιτήρηση χώρου (IP Surveillance) μπορείτε να βλέπετε τις κάμερες από το Internet, το κινητό, ασύρματα, ενσύρματα και γενικότερα όπου υπάρχει δίκτυο

Η iopen κατασκευάζει ιστοσελίδες και τις φιλοξενεί σε δικούς της server, χρησιμοποιώντας μόνο ανοιχτό λογισμικό (Apache, php, mysql, debian, ispconfig κ.α.)

Η iopen χρησιμοποιεί το λειτουργικό σύστημα GNU/Linux για την κατασκευή διακομιστών, που μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες μιας σύγχρονης επιχείρησης με αξιοπιστία και ασφάλεια .

Διακομιστές

Η    iopen    χρησιμοποιεί το λειτουργικό σύστημα  GNU/Linux για την κατασκευή διακομιστών, που μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες μιας σύγχρονης επιχείρησης με αξιοπιστία και ασφάλεια. 

Δεν είναι τυχαίο, που μεγάλες εταιρίες (όπως η google και η amazon) χρησιμοποιούν servers βασισμένους σε Linux για νευραλγικές εργασίες, που πρέπει να έρθουν σε πέρας αξιόπιστα.

Οι servers με GNU/Linux χαρακτηρίζονται από: Tux green

 • το χαμηλό κόστος 
 • την υψηλή ταχύτητα επεξεργασίας
 • την σταθερότητα διεκπεραίωσης
 • την ασφάλεια
 • την δυνατότητα παραμετροποίησης
 • τις αυτόματες ενημερώσεις

Χρησιμοποιώντας GNU/Linux μπορούμε να υλοποιήσουμε:

 • File servers (Διακομιστές αρχείων)
 • Print servers (Διακομιστές εκτυπώσεων)
 • Firewall servers (Τείχη προστασίας δικτύων)
 • BackUp servers (Διακομιστές αντιγράφων ασφαλείας)
 • Surveillance servers (Διακομιστές επιτήρησης χώρου)
 • Voip servers (Διακομιστές δικτυακής τηλεφωνίας)
 • Database servers (Διακομιστές βάσεων δεδομένων)
 • Monitoring servers (Διακομιστές παρακολούθησης δικτύων και συσκευών)
 • Web servers (Διακομιστές ιστοσελίδων)
 • Mail servers (Διακομιστές ηλεκτρονικής αλληλογραφίας)
 • FTP servers (Διακομιστές μεταφοράς αρχείων)
 • VPN servers (Διακομιστές εικονικών, ιδιωτικών δικτύων)
 • κ.α

Free Software News

http://iopen.gr
Informatics for Business with Open Source Software

Υπηρεσίες
Ανοικτού Λογισμικού
Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα

mail.png

Πύργου 20, Τρίκαλα
τηλ 2431100782

Κατασκευή http://iopen.gr
Προτιμήστε Firefox