.
Η Πληροφορική
στις επιχειρήσεις
με Ανοιχτό Λογισμικό

Σχεδιασμός

Design

Υλοποίηση

Implementation

Υποστήριξη

Support

Ξέρετε ότι ...

με τη δικτυακή επιτήρηση χώρου (δικτυακές κάμερες) μπορείτε να καθορίσετε ποιοι χρήστες θα βλέπουν ποιες κάμερες (δικαιώματα πρόσβασης) ;

Υλοποιήστε το δίκτυο σας με ανοιχτό λογισμικό και κερδίστε σε αξία, ασφάλεια, αξιοπιστία και ποιότητα

Χρησιμοποιήστε δικτυακή τηλεφωνία με GNU/Linux PBX και συνδεθείτε με οποιαδήποτε τεχνολογία τηλεφωνίας υπάρχει (voip, ISDN, PSTN κτλ)

Με την δικτυακή επιτήρηση χώρου (IP Surveillance) μπορείτε να βλέπετε τις κάμερες από το Internet, το κινητό, ασύρματα, ενσύρματα και γενικότερα όπου υπάρχει δίκτυο

Η iopen κατασκευάζει ιστοσελίδες και τις φιλοξενεί σε δικούς της server, χρησιμοποιώντας μόνο ανοιχτό λογισμικό (Apache, php, mysql, debian, ispconfig κ.α.)

Η iopen χρησιμοποιεί το λειτουργικό σύστημα GNU/Linux για την κατασκευή διακομιστών, που μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες μιας σύγχρονης επιχείρησης με αξιοπιστία και ασφάλεια .

Κτηματολογικό Γραφείο Καρδίτσας

Κτηματολογικό Γραφείο Καρδίτσας

Με βάση τα νέα δεδομένα, τα υποθηκοφυλακεία μετατρέπονται σε κτηματολογικά γραφεία. Η μετάβαση περιλαμβάνει προμήθεια εξοπλισμού (υπολογιστές, server, racks) και δομημένη δικτύωση. Την εργασία ανέλαβε και περάτωσε επιτυχώς η iopen για το Κτηματολογικό Γραφείο Καρδίτσας. Η διαδικασία περιλαμβάνει την μελέτη της δομημένης καλωδίωσης, την υλοποίηση του εσωτερικού δικτύου, την εγκατάσταση τερματικών, διακομιστών και λοιπών συσκευών όπως επίσης και την παρακολούθηση και συντήρηση του δικτύου για τα επόμενα χρόνια.

Free Software News

http://iopen.gr
Informatics for Business with Open Source Software

Υπηρεσίες
Ανοικτού Λογισμικού
Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα

mail.png

Πύργου 20, Τρίκαλα
τηλ 2431100782

Κατασκευή http://iopen.gr
Προτιμήστε Firefox